👈 فروشگاه فایل 👉

حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي I شكل و ستونهاي بست دار

ارتباط با ما

... دانلود ...

حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي I شكل و ستونهاي بست دار

بخشی از متن اصلی :

خلاصه :

هفت نمونه ستون I شكل و سه نمونه ستون مشبك با بست موازي در آزمايشگاه تحت بارهاي فشاري و تغيير مكان جانبي قرار گرفته كه نتايج بصورت عكس و دياگرام نيرو - تغيير مكان (منحني هاي هيسترزيس) موجود است. سپس با علم به نتايج آزمايشگاهي هفت ستون I شكل با همانند سازي شرايط آزمايش اعم از تكيه‌گاهها، نوع مواد و بارگذاري و اتصال اجزاء تشكيل دهنده آنها با كمك از نرم افزار المان محدود ABAQUS نتايج مطلوبي بدست آمد و نتايج آن نيز بصورت دياگرام نيرو تغيير مكان (منحني‌هاي هيسترزيس) قابل مقايسه با نتايج آزمايشگاهي به تصوير كشيده شده است .

همچنين همانند سازي بين نمونة شماره سه از ستونهاي I شكل كه ايجاد مفصل پلاستيك كامل در انتهاي تست از آن مشاهده گرديد ومقطع معادل ستون بست دار آن كه از لحاظ سطح مقطع ، ممان اينرسي تاريخچة بارگذاري و شرايط نگهداري در هر دو جهت بامقطع ناوداني كاملاً همسان است انجام شد به نظر مي رسد مقطع با ستون بست دار هم از لحاظ باربرري و شكل پذيري از مقطع I شكل معادل ضعيف تر است.

رفتار هيسترزيس نسبت به لاغري جان از لاغري بال حساس تر بوده و افزايش ضخامت جان رفتار هيسترزيس بهتري به ما ارائه مي دهد.

فهرست مطالب

فصل اول

خلاصه

مقدمه

رفتار خميري ( پلاستيك)

1-1- مقدمه

1-2- آزمايشهاي مبنائي

1-2-1- آزمايش كشش

1-2-2- نمودار تنش حقيقي- كرنش حقيقي

1-2-4- اثرات نرخ كرنش و دما

1-2-5- اثر فشار هيدرواستاتيك عدم قابليت تراكم

1-2-6- فرضي نمودن نمودارهاي تنش و كرنش مدلهاي

ديناميكي و سينماتيكي

1-2-7- معادلات فرضي براي منحني‌هاي تنش و كرنش

1-3- معيار براي تسليم

1-3-1-مقدمه

1-3-2- مثالهائي از معيارهاي تسليم.

1-3-3- سطح تسليم - فضاي تنش‌ها يك وسترگارد

1-3-4- پارامتر تنش لود – اثبات عملي معيارهاي تسليم

1-3-5- سطوح تسليم ثانوي- بارگزاري و باربرداري

فصل دوم

خلاصه ای از نرم افزار ABAQUS

2-2- آشنایی با نرم افزار ABAQUS

2-2-1-مقدمه:

2-2-3- Abaqus/ CAE

2-2-4- ايجاد يك مدل آناليز ساده

2-2-5- بررسي انواع مسائل غير خطي در نرم افزار ABAQUS

2-2-6- تحليل غيرخطي در ABAQUS

فصل سوم

رفتار هیسترزیس ستونهایI شكل

3-1-اصول فلسفه طراحي لرزاه اي

3-1-1- مقدمه:

3-1-2- تحقيقات قبلي بر روي تير ستونهاي فولادي

3-1-3- مشخصه هائي که بر شكل پذيري تير ستون موثرند

3-2- طراحي ستونهاي نمونه:

3-2-1-توصيفات عمومي

ا3-2-2- شکل پذيري مورد نياز در ستونها

3-2-3- مقادير که توسط گروه تحقيقاتي NZNSEE پيشنهاد ميگردد

3-2-4- محدوديت لاغري بال و جان که بوسيله NZNSEE پيشنهاد ميگردد.

3-2-5- محدوديت لاغري بال و جان که توسط LRFD،AISC پيشنهاد ميگردد.

3-2-6- جزئيات مقاطع ستونها

3-3- فرآیند آزمایش

3-3-1 نيرو و تغيير مکان

3-3-2- آزمايش ستونها

3-4- مشاهدات آزمايشگاهي و نتايج تجربي

3-4-1-مقدمه

3-4-2- مشاهدات پژوهش

3-4-3- عملکرد ستون نمونه اول

3-4-4-عملکرد ستون دوم

3-4-5- عملکرد ستون شماره سوم

3-4-6- عملکرد ستون شماره چهارم

3-4-7- عملکرد ستون شماره پنجم

3-4-8- عملکرد ستون ششم

3-4-9- عملکرد ستون هفتم

3-5- بحث در مورد نتايج آزمايشگاهي

3-5-1- جنبه هاي مباحثه در مورد نمونه هاي آزمايشگاهي و نتايج آنها

فصل چهارم

رفتارهیسترزیس ستون بست دار

4-1 تیرستونهای مشبک تحت بارهای متناوب

4-1-1 مقدمه

4-1-2 نمونه های آزمایش

4-1-3 عضو مشبک بست دار مرسوم

4-1-4 ستونهاي مشبك با مقطع هاي دوبل ناوداني اصلاح شده

4-1-6 ستاپ آزمایش و تاریخچه بارگذاری

4-1-7 تاریخچه بارگذاری به صورت تعییرمکان

4-2 رفتار کلی نمونه ها

4-2-1 نمونه DC1C

4-2-2 نمونه DC1M

4-2-3 نمونه DC2M

4-2-4 نمونه DC1MB

4-2-5 نمونه DC2MB

4-3 نتایج آزمایش

4-3-1 پاسخ نیروی جانبی – تغییر مکان جانبی

4-4- مقايسه رفتار هيسترزيس نمونه ستون I شكل سوم با ستون بست دار معادل آن

فصل پنجم

نتيجه گيري

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات : 170

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مرمت بافت تاریخی شهرهای اروپایی مدیریت استرس تحقیق از احمد شاملو دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي دانلود گزارش کارآموزی برنامه نويسي با نرم افزارmaxkiox