👈 فروشگاه فایل 👉

جزوه مبانی اکولوژی

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزوه مبانی اکولوژی

نوشته دکتر مقدادی

سرفصل:

واحد نظری:

تعاریف و اصول علم اکولوژی – بیوسفر – انواع سیستم (باز و بسته) – اکوسیستم (سیستمهای اکولوژیکی – تعریف اکوسیستم – توالی در اکوسیستمها – زنجیره و شبکه غذایی در اکوسیستمها – تولید در اکوسیستمها و روشهای اندازه گیری آن – هرمهای اکولوژیکی – خورشید به عنوان منبع اصلی تولید انرژی در کره زمین – اصول و مفاهیم مربوط به جمعیت – اصول و مفاهیم مربوط به بیوسنوز – روابط متقابل و کنشهای مشترک بین موجودات زنده در یک اکوسیستم – واکنشهای هوموتیپیک(واکنشهای بین افراد یک گونه) - واکنشهای هتروتیپیک(واکنشهای بین افراد گونه های مختلف) – عوامل اقلیمی و تاثیر آنها بر موجودات زنده(رطوبت، دما، باد، توپوگرافی) – چرخه آب و مواد در طبیعت (چرخه آب، کربن، ازت، گوگرد) – عوامل محدود کننده انتشار موجودات در کره زمین و قوانین مربوط به آن – بیوم – دامنه بردباری موجودات زنده نسبت به شرایط محیطی – اکوسیستمهای کشاورزی و چرخه مواد آلوده کننده در آن – اکولوژی انسانی – سیکل سوخت هسته ای و آلوده گیهای ناشی از آن – عوامل موثر در تخریب لایه ازون و عواقب آن – روشهای حل مشکلات اکولوژیکی.

* واحد عملی:

بازدید از اکوسیستمهای طبیعی و مصنوعی – اندازه گیری بیوماس و تاج پوشش – تعیین مولفه های مختلف مربوط به جمعیت.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی پشتیبانی و اسمبل سیستم ها شرکت امید بار پاورپوینت بررسی ساختمانهای بامصالح بنايی و راهکارهای مقاوم سازی مجموعه دوازدهم مقالات مدیریت مالی ، سود پاورپوینت-مفهوم اس اس ال-Secure sockets Layer- در 25 اسلاید-powerpoin-ppt گزارش کارآموزی مکانیک تاسیسات