👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود فایل Word پایان نامه تحلیلی بر سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود فایل Word پایان نامه تحلیلی بر سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی

گريدر

اين دستگاه بيشتر به منظور تسطيح جاده ، براي ساختن فرم مطلوب بستر جاده و عمليات تنظيم شيب وتسطيح دامنه خاكريزها ، خاكبرداريها و يا براي جابجايي خاك و برف روبي و برداشتن لايه هاي سست سطح زمين و برای ایجاد شیب عرضی، ایجاد پروفیلهای ویژه در جاده سازی استفاده مي شود.

تجهيزاتي علاوه بر ادوات اصلي كاري گريدر مي تواند روي آن نصب شود عبارتند از :

چنگك شخم زن Scarifier و ريپر عقب Rear Ripper و تيغه جلو Front Blade

عضو كار ساز در گريدر تيغه Blade مي باشد كه در وسط دستگاه نصب شده است . اين تيغه مي تواند تحت زاويه هاي گوناگوني كار كند و مي تواند حول سه محور مختصاتي حركت كند.

اجزای گريدر

۱- سيستم قدرت Engine System

۲- سيستم انتقال قدرت Transmission System

۳- سيستم هيدروليك Hydraulic System

۴- شاسي و اسكلت فلزي Frame and Column

در اين جزوه به بررسي گريدرهاي مدل D , C1 , C , B مي پردازيم . به دليل تشابه اين مدل بسياري از توضيحات آن مشابه مي باشد.

۱-سيستم قدرت Engine System

مدل B : موتور گريدر مدل B بنر مدل OM355A مي باشد . اين موتور شش سيلندر خطي مي باشد كه موتور آب خنك و مجهز به توربوشارژ مي باشد و قدرت آن ۲۲۵hp مي باشد.

مدل C , C1 : موتور گريدر مدل C ، دویتز BF6M 2012C

مدل D : موتور اين مدل ها از گريدر دویتز ۱۰۱۳ EC مي باشد.

۲- سيستم انقال قدرت : Transmission System

قدرت توليدي موتور توسط كلاج هيدروليكي ( تورك كنورتور ) وارد گيربكس مي شود و توسط جعبه انتقال و از طريق گاردان به ديفرانسيل و از طريق تاندوم ها به چرخها منتقل مي شود.

۳- سيستم هيدروليك : Hydraulic System

سيستم هيدروليك در چهار مدل ذكر شده تغييراتي داشته است كه هريك در جاي خود شرح داده شده مي شود . اما اجزاي اصلي اين سيستم عبارتند از :

۱-تانك هيدروليك Hydraulic Tank

۲- پمپ هاي دنده اي Gear Pumps

۳- بلوك تقسيم روغن Flow Divider

۴- شير كنترل هاي چپ و راست L / R Control Valve

۵- فيلتر تنفسي Filter Breather Filter

۶- فيلتر برگشت روغن Hyd. Oil Filter

۷- كولر روغن Heat exchanger

۸- شيرهاي محدود كننده جريان Over Center Valve

۹- جك هاي بالا برنده تيغه سمت راست و چپ Blade Lift Cyl . L / R

۱۰- جك چنگال شخم زن Scarifirer Cyl

۱۱- هيدروموتور گردان Circle Rotation Motor

۱۲- جك تغيير موقعيت تيغه Draw Bar Center shift Cyl

۱۳- جك ريپر عقب Rear Ripper Cyl

۱۴- حرکت كشويي تيغه Blade Side shift Cyl

۱۵- نقاط فشارگيري Test Point

۱۶- جك زاويه دهنده چرخهاي جلو Leaning Cylinder

۱۷- دابل جك ولو Check Valve Double acting Piloted

۱۸- جك تيغه جلو Front Blade Cylinder

۱۹- جكهاي كمرشكن Articulation Cylinders

۲۰- كوزه گردان Rotary Connection

۲۱- سيلندرهاي ترمز Wheel Brake Cyl

۲۲- اوربيترول Orbitrol

۲۳- جك فرمان Steering Cyl

۲۴- انباره Accumulotor

۲۵- شارژينك ولو و شيرترمز Charging & Brake Valves

۴- شاسي و اسكلت فلزی Frame and Column

شاسي گريدر دو تكه مي باشد كه توسط پين به هم متصل شده اند . يك قسمت شاسي وظيفه نگهداشتن و تحمل گشتاورهاي پيچشي و تحمل نيروي فنر و ارتعاشات موتور و گيربكس و مجموعه اكسل عقب و تاندوم ها بر عهده دارد و در قسمت ديگر جك هاي ادوات كارساز قرار دارند . در اين قسمت يك صليبي وجود دارد كه امكان عمودي قرار گرفتن تيغه به منظور به منظور بغل تراشي را مهيا مي كند و نيز در اين قسمت Draw Bar توسط مفصلي به بوم متصل مي باشد كه خود شامل Circle مي باشد كه توسط هيدروموتور گردان و گيربكس گردان به حركت در مي آيد كه امكان دوران تيغه را فراهم مي كند .

در اين قسمت پين برشي قرار دارد كه وظيفه دارد گيربكس گردان را در مقابل فشار و نيروي زياد محافظت كند.

پين برشي در خروجي گيربكس قرار دارد . گشتاور پيچشي از گيربكس به پين برشي منتقل مي شود و از پين برشي به چرخ دنده پنيون كه با دنده سيركل Circle درگير مي باشد منتقل مي شود . اگر تيغه به يك جسم سخت برخورد كند نيروي برشي حاصل از اين برخورد به پنيون مي رسد و باعث بريده شدن آن مي شود . با اين عمل ارتباط ما بين تيغه وگيربكس گردان قطع مي شود و ديگر آسيبي به آن نمي رسد . با تعويض پين برشي دوباره مي توان ارتباط مابين تيغه و گيربكس را برقرار نمود .

فهرست مطالب

موتور MOTOR

تشريح مدار هيدروليك HE 100

تانك هيدروليك Hydraulic Tank

فيلتر مكشي Breather

كولر روغن Oil Cooler

شير قطع كن On-Off Valve

قبل پمپ ـ قبل از جک بوم

بلوك جمع كننده روغن Collector Block

فيلترها Filters

شيرهاي سلونوئيدي Solenoid Valve

پدال حركت، ترمز پايي، ترمز دستي Travel Paddle Hand & Paddle Brake

شير كنترل جريان Flow Control Valve

چك ولوها check valves

عملكرد شير يكطرفه با تخليه هيدرورليكي Pilot Check Valve

شير قفل كننده اكسل جلو (اكسل الاكلنگي) Axel Lock Valve

اتصال گردان ۱۳ راهه Rotary Connection

آكومولاتورها Accumulators

شير كنترل پايلوتي (جوي استيك) Pilot Valve (joystick)

شارژينگ ولو Charging Valve

اوربيترول Orbitrol

جك ها Cylinder

هيدروموتورها Hydraulic Motor

هيدروموتور گردان Swing Motor

هيدروموتور حركت Travel Motor

شيرهاي فشار شكن

چگونگي عملكرد شير فشارشكن پايلوتي

تصوير شير تخليه فشار پايلوتي

شاتل ولو Shuttle Valve

پمپ ها Pumps

پمپ دوبله با جابجايي متغير توان ثابت مدل A8VO

عملکرد پمپ دوبله بيل هيدروليكي HE100 مدل A8V0

كنترل جمع كننده قدرت (SR)

نحوه زاويه گيري پمپ دوبله بيل هيدروليكي HE100 مدل A8V0

بلوك شير كنترل بيل هيدروليكي HE100

تصوير هاي شير كنترل بيل هيدروليكي HE100

سمبول هيدروليكي بيل HE100

عملكرد شيرهاي كنترل

نحوه عمکرد مدار حرکت و کار Travel & Working System

جك هاي بوم

وضعيت خلاص

بالابردن بوم

پايين آوردن بوم

جك باكت

باز كردن باكت

عملكرد موتور هيدروليكي گردان

وضعيت ترمز

جك استيك

جمع شدن بازوي استيك

بازشدن بازوي استيك

جك هاي پايه و عملكرد شيرهاي يكطرفه با تخلية هيدروليكي

عملكرد شيرهاي يكطرفه با تخليه هيدروليكي

تصوير شير يكطرفه با تخليه هيدروليكي

عملکرد شیر در باز كردن جك هاي پايه

عملکرد شیر در جمع كـردن جك هـاي پايه

عملكرد شير يكطرفه با تخليه هيدرورليكي

تصوير شير يكطرفه با تخليه هيدروليكي

باز كردن جك هاي پايه

عملكرد مدار حركت بيل هيدروليكي HE100

بلوك ترمز اضطراري هيدروموتور حركت

نحوه عملكرد مدار سرو Servo System

مدار فرمان و ترمز Steering & Braking System

گیربکس و مدار کنترلی آن

بلوك شير تعويض دنده

گيربكس حركت

تعــويض دنده

نقشه داخلي گيربكس هيدروليكي در حالت دنده ۱ (سنگين)

انتخاب دنده ۲ (سبك)

نقشه هيدروليكي داخلي گيربكس در حالت دنده ۲ (سبك)

قفل داخلي گيربكس ZF – ۲ HL 100 بيل HE 100

آزاد کردن ترمز پارکینگ

گريدر

عمليات كاري مي توان با گريدر انجام داد

اجزاي گريدر

۱- سيستم قدرت Engine System

۲- سيستم انتقال قدرت Transmission System

۳- سيستم هيدروليك Hydraulic System

۴- شاسي و اسكلت فلزي Frame and Column

در اين جزوه به بررسي گريدرهاي مدل D, C1, C, B مي پردازيم. به دليل تشابه اين مدل بسياري از توضيحات آن مشابه مي باشد.

۱- سيستم قدرت Engine System

۲- سيستم انقال قدرت Transmission System

گيربكس

گيربكس پاور شيفت ۶WG / Ergo power 200 ZF گريدر B HG180

تابلوي تعويض دنده

راهنماي خطوط نقشه

اجزاء تشكيل دهندة مدار هيدروليكي كنترل گيربكس

تشريح عملكرد گيربكس

تشريح عملكرد Lockup Clutch

تشريح عملكرد شير كنترل فشار (Pressure Control Valve) و شير تنظيم مجدد (Reset Valve)

گیربکس پاورشیفت ZF 6WG / Ergo power -190

معرفي اجزاء نقشه كنترل الكترو هيدروليكي گيربكس ZF 6WG / Ergo power – ۱۹۰

۱- كارتل روغن گيربكس

۲- پمپ روغن گيربكس

۳- فيلتر

۴- شير ميان بر فيلتر FDV كه با اختلاف فشار ΔP = 5.5 bar باز مي شود

۵- شير كنترل فشار اصلي HDV (16+2 bar)

۶- شير كاهنده فشار RV-9 (9bar)

۷- رلاتورهاي فشار برقي Y1 – Y6

۸- اسپولهاي پيرو NFS

۹- دمپر ارتعاش گير D

۱۰- اوريفيس B

۱۱- شيرهاي تناسبي P1 – P6

۱۲- كلاچ پكهاي سرعت و جهت K1-K2-K3-K4-KV-KR

۱۳- شير اطمينان ورودي تورك كنورتور WSV (P=11bar)

۱۴- شير اطمينان خروجي تورك كنورتور WGV (P=4.3 bar)

۱۵- شير برقي Lock Up Clutch (WK – M)

۱۶- شير درگيركننده Lock Up Clutch (WK – V)

۱۷- خنك كننده روغن (مبدل حرارتي) WT

۱۸- سنسور دماي روغن گيربكس TEMP

۱۹- تورك كنورتور Converter

تشريح عملكرد گيربكس ZF 6WG / Ergo power 190

براي درگير كردن دنده هاي گيربكس به دو خط فشار مورد نياز است.

درگيري كلاچ پكها و انتخاب دنده

دیاگرام قدرت

۳- سيستم هيدروليك Hydraulic System

پمپ هاي هيدروليكي

فلوديوايدر

شير كنترل

شير كنترل سمت راست ادوات زير را كنترل مي كند

۱- جك بالابر تيغه سمت راست (Right) Blade Lift Cylinder

۲- جك حركت كشويي تيغه Blade Side shift Cylinder

۳- جك زاويه دهنده چرخهاي جلو Leaning Cylinder

۴- جك كمر شكن Articulation Cylinder

۵- جك زاويه دهنده تيغه جلو Front Side Cylinder

ادوات كارساز

شير محدود كننده جريان Over Center Valve

دابل چك ولو Double Acting Check Valve

فرمان

سيستم فرمان كمرشكن

هيدرو موتور گردان

شارژينگ ولو و شير ترمز

۴- شاسي و اسكلت فلزي Frame and Column

«فشارگيري گريدر HG180D»

كنترل فشار هيدروليك

كنترل فشار سيستم فرمان

كنترل فشار سيستم ترمز

كنترل فشار سيستم پنتوماتيك

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت چشم انداز و الگوي عمومي توسعه و عمران كلانشهر مشهد کد متلب حل معادله هلمهولتز در امواج منعکس شده مقاله بایدها و نبایدها در رابطه بین معلم و دانش آموز عنوان پایان نامه : ماشینهای CNC نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی ساز