👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد

چكيده

در اين تحقيق،به بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد پرداخته شد بدين ترتيب كه ميزان عزت نفس را با تست كوپراسميت مورد سنجش قرار داديم.

نمونه تحقيق 30 نفر زن متأهل و 30 نفر مجرد در نظر گرفته شد، پس از بدست آوردن نمرات خام، جدول توزيع فراواني، شاخصهاي گرايش مركزي و پراكنش، نمودارهاي چند ضلعي ترسيم شد و در نهايت از طريق آزمونt گروههاي مستقل به بررسي تفاوت بين عزت نفس دو گروه پرداختيم .

از آنجائيكه t بدست آمده كوچكتر از t جدول بود به اين نتيجه رسيديم كه تفاوتي بين عزت نفس زنان متأهل و مجرد وجود ندارد .

👇محصولات تصادفی👇

کتاب آزمون های ورود به مدارس پرستاری کاپلان - ویرایش هفتم (2016) کاربرد فلو سنجها در آلوميناي جاجرم دانلود گزارش کارآموزی سايپا ,تعميرات موتور پرايد شیپ فایل زمین لغزش های استان کهگیلویه و بویراحمد شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهبهان (واقع در استان خوزستان)