👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی آزمايشهاي آب در آزمايشگاه اداره آب و فاضلاب ايذه

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی آزمايشهاي آب در آزمايشگاه اداره آب و فاضلاب ايذه

گزارش کارآموزی آزمايشهاي آب در آزمايشگاه اداره آب و فاضلاب ايذه

محل كارآموزي:

سازمان آب و فاضلاب ايذه

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات:71

مقدمه:

محدوديت منابع آب، نياز روز افزون به آب شرب، توليد فاضلاب‌هاي حاصل از فعاليت‌هاي گوناگون، آلودگي بيش از پيش آبها و افزايش بيماريهاي مرتبط با آب غيربهداشتي، موجب مي شود که کيفيت آب جهت مصارف مختلف ]بويژه آب آّشاميدني[ مورد توجه بيشتر قرار گيرد. بهمين منظور يکي از برنامه هاي عمران شهري تأمين آب سالم، مطابق با استانداردهاي بين المللي، ايجاد سيستم هاي جمع آوري و تصفيه مي‌توان خطر جدي براي آبهاي زيرزميني سطحي و نهايتاً محيط زيست بشمار آيند.

به اين ترتيب حفظ کيفيت محيط زيست بويژه منابع آب شرب پيشگيري از آلودگي آبها و بکارگيري شيوه هاي مناسب تصفيه آب و فاضلاب نيازمند يک برنامه ريزي اصولي و علمي در زمينه کنترل کيفي منابع است.

در رئوس اين برنامه ها مواردي مانند شناخت و ارزيابي منابع آلوده کنندۀ آب، ظرفيت پذيرش، آلاينده‌ها توسط منابع آب پذيرند. اندازه گيري پارامترهاي تعيين کننده کيفيت فيزيکي-شيميايي و بيولوژيکي آب، تجزيه و تحليل نتايج کسر شده، ايجاد تأسيسات تصفيه خانۀ آب و فاضلاب و بالاخره انجام طرح هايي در زمينۀ بهبود کيفيت آّب و پيشگيري و کنترل آلودگي ها قرار دارند. در راستاي اجراي اين اهداف نخستين گام ايجاد مراکز آزمايشگاهي مجهز و ترتيب پرسنل کار آزموده ايست که بتوانند مسئوليت کنترل کيفيت آب و فاضلاب را در بخشهاي مختلف بهره گيرند. اينک راز شناسايي منابع مورد استفاده، نحوه و ويژگيهاي نمونه برداري شروع و با بکارگيري روشهاي مناسب آناليز براي پارامترهاي کيفي نمونه در آزمايشگاهها ادامه و سرانجام بصورت گزارش نتايج، تفسير شده و با ارائه پيشنهاداتي در زمينۀ رفع مشکل، به پايان مي‌رسد البته فرآيند کنترل کيفي در اين مرحله پايان نيافته و در ادامه مي‌بايست نتيجۀ ارزيابي‌ها و اعمال شيوه‌هاي کنترل بازنگري و پايش شود.

براين اساس اجراي طرحي تحت عنوان، «بهينه سازي آزمايشگاهي آب و فاضلاب» به صورت ارزيابي وضعيت کنوني آزمايشگاهي موجود، ايجاد يک آزمايشگاهي مرکزي و مرجع و پيشنهاد احداث و تجهيز آزمايشگاهي مورد نياز در برخي شهرستانها يا تأسيسات تصفيه خانه مطرح شد.

فاز ديگرتحت عنوان-تهيه دستور العمل هاي آزمايشگاهي آب و فاضلاب مي‌باشد که در اين راستا منابع متعددي مورد بررسي قرار گرفته و کتاب STANDARD METHODS بعنوان مرجع اصلي انتخاب گرديده است.

در اين کتاب براي هر پارامتر معمولاً چند روش توصيه شده، با مطالعه کليه روشها و مشاوره کارشناسي مناسب ترين آنها که در عين حال در اغلب آزمايشگاههاي آب و فاضلاب متداول مي باشد، انتخاب شده است. تلاش اين بوده که با توجه به فاکتورهاي متعدد نظير کيفيت نمونه هاي مورد بررسي، تعداد آنها، امکانات آزمايشگاهي و پرسنلي و موقعيت جغرافيايي آزمايشگاه (استان، شهر....) براي هر پارامتر حتي الامکان دو روش کلاسيک (ساده) و پيشرفته انتخاب شود.

👇محصولات تصادفی👇

توسعه پايدار كشاورزی مدیر حرفه ای کانال تلگرام ، آموزش نحوه مدیریت کانال در تلگرام مقاله رایانه در آموزش و پرورش ايقان وجدان قاضي مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام حقوق ايران و فرانسه شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرمانشاه (واقع در استان کرمانشاه)