👈 فروشگاه فایل 👉

آزمایش ژیروسکوپ

ارتباط با ما

... دانلود ...

آزمایش ژیروسکوپ

تئوري و تجزيه و تحليل آزمايش:

قطعه اي كه حول يك محور متقارن دوار مي كند، در مقابل تغيير در راستاي اين محور مقاومتي از خود نشان مي دهد كه موسوم به اثر ژيروسكوپي مي باشد. كاربرد هاي مهم اثر ژيروسكوپي در هواپيماها، كشتي ها ، سيستم هاي كنترل موشك ها و مسافرت هاي فضايي بوده كه در آنجا از ژيروسكوپ براي احساس حركت دوراني يك جسم استفاده مي گردد.

نيروي ناشي از اثر ژيروسكوپي گاهي مي بايست در طراحي ماشين ها در نظر گرفته شود. اين نيروها در هنگام پيچ زدن اتومبيل ها در ياتاقان هاي موتور اتومبيل، در توربين هاي زير دريايي ها به هنگام غوطه ور شدن در يك درياي سنگين و در شفت موتور يك هواپيماي جت موقعي كه تغيير جهت مي دهد بروز مي كند.

فهرست مطالب:

هدف آزمايش

تئوري و تجزيه و تحليل آزمايش

شرح دستگاه و وسایل اندازه گیری

روش انجام آزمايش

جدول آزمایش

خواسته هاي آزمايش

بحث و نتيجه گيري

👇محصولات تصادفی👇

جهشی عظیم در درآمد زندگی شما گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر ایجاد شبکه های work groupو domain آرامگاه بايزيد بسطامي دانلود گزارش کارآموزی مجتمع فولاد خراسان بخش تعميرات جرثقيل ( قسمت برق) شیپ فایل خطوط همبارش استان اصفهان