👈 فروشگاه فایل 👉

اثرات تكليف شب براي دانش آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

اثرات تكليف شب براي دانش آموزان

قسمتی از متن :

تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته، شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است. شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفاً موفق به محفوظاتی در ذهن خویش می شد، تصور می رفت که یادگیری در او تحقق یافته است. اما امروزه، با تعریفی که از یادگیری می شود توقع اهدافی فراتر از آن وجود دارد. یکی از متغیرهای رایج در مورد یادگیری به شرح زیر است: «یادگیری تغییری است که در توانایی انسان ایجاد می شود و برای مدتی باقی می ماند و نمی توان آن را به سادگی به فرآیندهای رشد کسب شده نسبت داد.»

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعریف عملیاتی متغیرها

فرضیه های تحقیق

فصل دوم

مقدمه

قوانین یادگیری از نظر روانشناسان

تاثیر تکلیف در یادگیری

آیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است؟

ملاک های تعیین تکلیف شب

تناسب نوع تکلیف با نوع درس

جایگاه تکلیف

تصحیح تکلیف

تشریح اهداف تکلیف

فواید و مضرات تکلیف

اهداف تکلیف

انواع تکلیف

حجم تکلیف

رابطه تکلیف با میزان هوش و استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها

تاریخچه تکلیف شب در جهان

تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری

اثرات تکلیف شب

نظریات مختلف درباره تکلیف شب

تاریخچه تکلیف شب

تحقیقات انجام شده در ایران

فصل سوم

روش تحقیق

نوع تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه گیری

ابزار تحقیق

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم

آمار توصیفی

مقدمه و بیان افراد نمونه آماری بر اساس مدرک سابقه، جنسیت و منطقه جغرافیایی

بیان فرضیه ها و سوالات مربوط به آن

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره یک

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره دو

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره سه

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره چهار

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره پنج

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره شش

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره هفت

تجزیه و تحلیل و بیان روش مقایسه ای ارائه تکلیف شب سنتی و فعال

آمار استنباطی

بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم

خلاصه پژوهش

عنوان و اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

نوع پژوهش

پیشنهادات

محدودیت ها و موانع

پیوست ها

منابع و مأخذ

فهرست جداول

نمونه فرم پرسشنامه

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت-ppt-هارمونیکها در برق-در 60 اسلاید-powerpoint اصل برائت و آثار آن در امور کیفری نقشه ی بخش های شهرستان گرگان دانلود گزارش کارآموزی نمایندگی ایران خودرو پلان معماري ساختمان مسكوني 100 متري