👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کنگان (واقع در استان آذربایجان بوشهر)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کنگان (واقع در استان آذربایجان بوشهر)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کنگان

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت انواع پوشش پشت بام درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی صحیح خوانی آیات88تا93سوره نحل تحقیق تخصصی شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در برآورد موجودی سرپای توده های جنگلی حل تمرین کتاب فیزیک حالت جامد کیتل پاورپوینت سیستم استارتر و دینام یکپارچه