👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تهران (واقع در استان تهران)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تهران (واقع در استان تهران)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تهران

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

مديريت تعادل بین کار و زندگی روش جبهه کار طولانی (مهندسی معدن) سوالات امتحان نهایی سال سوم (هنرستان) رشته گرافیک با پاسخ نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نیریز (واقع در استان فارس) نقشه های اجرایی گیربکس همراه موتور طراحی شده در سالیدورک و کتیا