👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سراوان (واقع در استان سیستان و بلوچستان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سراوان (واقع در استان سیستان و بلوچستان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سراوان

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

تعريف و كاركرد سوبسيد ممیزی داخلی در سازمان مدیریت و اقتصاد گزارش کار کارآموزی (آشنایی با تاسیسات الکتریکی) شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تیران و کرون (واقع در استان اصفهان)