👈 فروشگاه فایل 👉

نقشه منحنی های هم تبخیر استان گلستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقشه منحنی های هم تبخیر استان گلستان

شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان گلستان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

👇محصولات تصادفی👇

وين هلن كونارد بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان مديريت استراتژيك