👈 فروشگاه فایل 👉

افزايش مواد افزودني بر پلي پروپلين

ارتباط با ما

... دانلود ...

افزايش مواد افزودني بر پلي پروپلين

فهرست مطالب :

فصل اول : آشنایی با پلی پروپیلن

مقدمه

مشخصات شیمیایی پلی پروپیلن

ذوب

تبلور

دمای تبدیل شیشه ای

ریز ساختار

مواد اولیه برای تولید پلی پروپیلن

روش های تولید پلی پروپیلن

شاخصه های گرانول پلی پروپیلن

MFI

MWD

چگالی

باز یافت پلی پروپیلن

تخریب

پایدار سازی

مصارف پلی پروپیلن

الیاف

بی بافتها

قطعات ساخته شده با قالب ریزی دمشی

لوله ها

پوشش لوله ها

پوشش سیم ها

فیلم،ورقه و نوار

دلایل استفاده از پلی پروپیلن

بافت کیسه های پلی پروپیلن

فصل دوم: مواد و روش کار

مقدمه

تهیه نمونه

آزمونهای انجام شده

آزمون ضربه

تحلیل و بررسی نمو دار ضربه

آزمون کرنش

آزمون استحکام سنجی

تحلیل و بررسی نمودار استحکام

نتیجه ی کل مقایسه انواع کربنات در برابر آزمونهای انجام شده

فصل سوم: نتایج

مقدمه

تحلیل نتایج

پیشنهادها

قسمتی از متن :

دمای ذوب یا محدوده دمای ذوب پلی پروپیلن، بسته به ساختار شیمیایی و خلوصش، در نظم فضایی مولکولی آن متغیر است. وجود كومونومرها با نبود نظم فضایی مولكولها، موجب كاهش دمای ذوب یا وسیع شدن محدوده ذوب می شود. به طور كلی دمای ذوب پلیمرهای تصادفی، كمتر از دمای ذوب پلیمر خالص و بیشتر از كوپلیمر تصادفی است. دمای ذوب تعیین شده، به روش اندازه‌گیری آن بستگی دارد. با روش حجم سنجی، دمای ذوب پلی پروپیلن تعیین شده است در حالی كه با روش گرماسنجی پویشی تقاضلی (DSC) دمای ذوب تعیین شده است. تغییر سرعت گرم كردن، موجب تغییر چند درجه‌ای در دمای ذوب می‌شود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ویلای ساحلی درویش مازندران مقاله طراحی و کنترل میکرو کوادراتور عینک طراحی شده در سالیدورک - طرح 2 منظور از آراستگی در مذاکره چیست؟ تحقيق باروری و حاصلخیزی