👈 فروشگاه فایل 👉

اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي

ارتباط با ما

... دانلود ...

اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي

اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

انیان مكتب تحقیقی Positivstie جرم را یك نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور كه بدن انسانی در مقابل حملة میكروبهای بیماری از خود دفاع نموده واكنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عكس العمل نشان داده در مورد كسانی كه حالت خطرناك دارند و در مظان ارتكاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناك را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی كیفری در انجام وظایف خود كه تربیت و درمان بزهكار و پیشگیری از ارتكاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروك یا تعدیل شود و قاضی كیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناك و ضد اجتماعی بزهكاران و افرادی كه در مظان ارتكاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تكرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مكتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد

حالت خطرناك

مدت نامعین

جهات تمایز بین مجازات و اقدامات تأمینی بقرار ذیل است :

اقسام اقدامات تامینی

بخش 1 اقدامات تامینی شخصی

اقدامات تامینی درباره اشخاص عبارتند :

اقدامات تامینی بدنی بقرار ذیل است :

ب : درمان معتادین ( مواد مخدر ـ الكل )

2 ـ اقدامات تأمینی سالب آزادی

ب : نگاهداری بزهكاران مختل المشاعر و مجنون در تیمارستان :

ج : نگاهداری مجرمین بیكار در مراكز كار ( كشاورزی یا صنعتی ) و آموزش حرفه :

د : نگاهداری معتادین در مراكز درمانی :

ه : نگاهداری اطفال در مراكز اصلاحی و تربیتی :

3 ـ اقدامات تامینی محدود كننده آزادی

الف : ممنوعیت از اشتغال به كسب یا شغل یا حرفه معینی :

ب : ممنوعیت از اقامت در محل معین :

كمیته هدایت زندانیان آزاد شده مانند روش آزادی با مراقبت

ج : اخراج بیگانگان از كشور :

اقدامات تأمینی سالب حقوق

ب : ضبط گواهینامه رانندگی :

ج : ضبط پروانه شكار و صید :

بخش 2 ـ اقدامات تأمینی REELLES ( غیر شخصی )

الف : ضبط اشیاء خطرناك :

ب : تعطیل مؤسسه :

اقدامات تأمینی در قانون جزای سویس و ایران

1 ـ نگاهداری مجرمین به عادت ماده 42 جدید

در صورت لزوم قاضی می تواند دستور آزمایش روانی بدهد .

كار : تبعید شده مكلف به انجام یا اشتغال بكارهای تعیین شده است

شرایط استفاده از آزادی مشروط :

2 ـ اقدام تأمینی مجرمین غیر عادی ماده 43

3 ـ درمان معتادین به الكل و مواد مخدر ماده 44

👇محصولات تصادفی👇

ظهور و بروز آیین های مختلف و نمادهای پرستش در طول تاریخ اصلاح say on pay چه چیزی را درباره ی ریسک حسابرسی نشان می دهد؟ دانلود پروژه معماری پایدار در روستای ابیانهpps کاملترین خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر علی رضائیان پروژه آماده: كنترل نوار نقاله خط توليد يك كارخانه با استفاده از PLC و Avr