👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق كیفری ایران (قسمت اول)

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند كه در ابعاد و جنبه های چندی با یكدیگر اشتراك دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یكدیگر شبیه می كند ، وصف و خصوصیت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب كه مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی كه احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این كه اختلاس در بعد ركن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسك به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

فرمت فایل word(قابل ویرایش)

تعدادصفحات:30

مقدمه :

بحث و بررسی

2ـ ركن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی :

الف ) رفتار مجرمانه

یك ) رفتار مجرمانه اختلاس

دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی

اهمال و تفریط منجر به تضییع مال

مصرف غیر مجاز :

منابع:

پی نوشتها :

دو) شرط تسلیم قبلی مال

سه ) تعلق مال به دولت :

ج ) نتیجه مجرمانه

د) وصف و خصوصیت مرتكب

یك ) مفهوم مستخدم دولت :

دو ) مفهوم شخص در حكم مستخدم دولت

)ركن معنوی

الف ) ركن معنوی اختلاس :

ب ) ركن معنوی تصرف غیر قانونی

نتیجه گیری :

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت-بادگیرها و اصول طراحی آنها- در 70 اسلاید-powerpoint-ppt دانلود کتاب روش های الکتروشیمی بارد (bard) (زبان اصلی) گوشه اي ازتاريخ شكل گيري تهران قديم کتاب روش های نوین مکانیک کوانتومی Townsend - ویرایش دوم نقشه ی بخش های شهرستان شیروان و چرداول