👈 فروشگاه فایل 👉

اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل تراکم رادون

ارتباط با ما

... دانلود ...

اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل تراکم رادون

عنوان: اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل تراکم رادون

قالب: Word

تعداد صفحات: 69

معرفی رادون

رادون در سال 1900 توسط ارنست دورن که آن را برون تابه داریوم نامید کشف شد. در سال 1908 رمزی و رابرت گری، چگالی آن را تعیین کردند و فهمیدند که رادون سنگین‌ترین گاز شناخته ‌شده در آن زمان می‌باشد.

این گاز از سال 1923 رادون نامیده شد و به طور میانگین در هر × 1 مولکول هوا یک مولکول رادون وجود دارد [1].

رادون یکی از عناصر جدول تناوبی است که نماد علمی آن Rn و عدد اتمی آن 86 می‌باشد. رادون یکی از گازهای نجیب و پرتوزاست که در گروه 8 و دوره 6 جدول تناوبی قرار دارد. رادون در شرایط استاندارد، گازی بی‌رنگ است، اما با کاهش دما تا زیر درجه انجماد رنگ فسفری درخشان در می‌آید که با پایین آوردن بیشتر دما به رنگ زرد و در نهایت در دمای ذوب به رنگ نارنجی مایل به قرمز تغییر می‌یابد و در دمای 62- درجه سانتی‌گراد به مایع و در دمای 71- درجه سانتی‌گراد به جامد تبدیل می‌شود [2].

رادون ایزوتوپ پایدار شناخته ‌شده‌ای ندارد. پایدارترین ایزوتوپ آن رادون 222 است که به دلیل داشتن نیمه عمر نسبتاً زیاد 8/3 روز، مسافت‌های نسبتاً زیادی را می‌تواند در داخل زمین طی کند.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش كارآموزش مديريت بيمارستان شهيد رجايي كرج گزارش کارآموزی نمایندگی ایران خودرو در استان قزوین بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و گزارشگري مالي وابسته به بخش‌ها تاريخچه اندازه گيري در جهان برنامه پخش بار اقتصادی با در نظر گیری تلفات در نرم افزار متلب به همراه فایل گزارش