👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله تحول شرط بقاء هر سازمان پويا

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله تحول شرط بقاء هر سازمان پويا

مطالب شامل:

تحول چيست؟

ضرورت تحول

مروري بر تعاريف تغيير و مديريت تغيير

سطوح تغيير

چهار استراتژي اساسي

بسترهاي تحول

دانش مديريت استراتژيک

استراتژي چيست؟

مديريت استراتژيک چيست؟

ضرورت بهره‌گيري از مديريت استراتژيک

مزاياي به کارگيري مديريت استراتژيک

مراحل فرآيند مديريت استراتژيک

آموزش و پژوهش عملي 'AT&R'

1- تعيين هدف

2 - تنظيم قرارداد

3 - شناسايي و كشف مسائل

4 - تشخيص فرصتهاوتهديدها'مشكلات '

5 – آرمانها

6 - گزينه هاي عملي استراتژيك

7 – آزمايش

👇محصولات تصادفی👇

بیماریهای گیاهان پکیج شماره 4 آموزش ثروتمند شدن شیپ فایل کاربری اراضی استان قم مهدویت در ادیان مختلف نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کلیبر (واقع در استان آذربایجان شرقی)